शास्त्रीय शिक्षण कॆन्द्र

Philosophers

A
Abhedananda Swami
Acharya Maharajshree Rakeshprasad Pande
Acharya Vallabha
Acyutananda
Akhandanand
Umar Alisha
Amritanandamayi Mata
Anandamayi Ma
Anandashram Swami
Anukulchandra Thakur
Aruni
Aurobindo
   
C
Chaganti Koteswara Rao
Sandeep Chaitanya Swami
Chattampi Swamikal
Chidvilasananda
Chinmayananda
Chinmoy
   
D
Dattatreya
Amrit Desai
Basavaraja Devaru
Dhondibua
Dhyanyogi Madhusudandas
   
G
Ganapathi Sachchidananda
Garib Dassi
Gaudapada
Yukteswar Giri
Gopala Krishna Goswami
Gorakshanath
Guru Muni Narayana Prasad
Karunakara Guru
Nataraja Guru
Vagbhatananda Gurudevar
Gusainji
   
H
Paramahamsa Hariharananda
   
J
Guru Jambheshwar
Anandpuri Ji
Kantilal Jivan
Swami Jyotirmayananda
   
K
Kamala Silva
Kandadai
Kantararu Maheshwararu
Swami Krishnananda
Krishnashram
Kulapati
   
L
Lahiri Mahasaya
Dada Lekhraj
Lokanatha Swami
Eric J. Lott
   
M
Madhavendra Puri
Madhurastakam
Madhvacharya
Narayan Maharaj
Nisargadatta Maharaj
Shastri Narayanswarupdas
Shastri Yagnapurushdas
Shri Mangalnath Maharaj
Swami Samarth Maharaj
Swami Sri Lilashahji Maharaj
Upasni Maharaj
Ramana Maharshi
Paramhans Swami Maheshwarananda
Malladi Chandrasekhara Sastry
Matsyendranath
Sri Swami Mayatitananda
Mother Meera
Mohanananda Brahmachari
Pujya Mota
Muktananda
   
N
Bhagawan Nityananda
N.V. Raghuram
Narasimha Saraswati
Narayana Guru
Swami Narayanananda
Swami Nikhilananda
Nimbarka
Niralamba Swami
Swami Niranjanananda
Swami Nithyananda
Mahamandaleshwar Nityananda
Nome (spiritual teacher and author)
   
P
Padmanabha Tirtha
Acharya Maharajshree Koshalendraprasad Pande
Acharya Maharajshree Tejendraprasad Pande
 Paramahamsa Sadguru Sree Shabari Mathaji
Swami Paramananda (Ramakrishna Mission)
Parijnanashram I
Parijnanashram II
Parijnanashram III
H. W. L. Poonja
Sri Rishi Prabhakar
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura
Prajnanapada
Swami Pranavananda
Prema Sai Baba
Swami Amritaswarupananda Puri
   
R
Raghavendra Swami
Malladihalli Sri Raghavendra Swamiji
Raghaveshwara Bharathi
Ramakrishna
Swami Ramanand
Ramanuja
Swami Ramdas
Swami Ramdev
T. T. Rangarajan
Canchupati Venkatrao Venkaswami Rao
Sri Sri Ravi Shankar
   
S
Sahajananda
Samavedam Shanmukha Sarma
Chandrashekarendra Saraswati
Swami Chidanand Saraswati
Swami Chidananda Saraswati
Vasudevanand Saraswati
Prabhat Ranjan Sarkar
Swami Saswathikananda
Satsangi Jeevan
Adi Shankara
Swami Shankarananda (Shiva Yoga)
Shankarashram I
Shankarashram II
Sai Baba of Shirdi
Shivabalayogi
Shri Gaudapadacharya Math
Siddharameshwar Maharaj
Sadguru Sivananda Murty
Swami Sivananda
Soham Swami
Sri Ganapatrao Maharaj Kannur
Sri Panchanon Bhattacharya
Sivaya Subramuniyaswami
Seshadri Swamigal
Vilwamangalam Swamiyar
Chinna Jeeyar Swamy
Yogi Swatmarama
Shripad Shri Vallabha
   
T
Tapovan Maharaj
Ram Thakur
Tibbetibaba
Lakshmipati Tirtha
Swami Rama Tirtha
Swami Shivom Tirtha
Vishwesha Theertharu
Swami Premananda of Trichy
Swami Tyagananda
   
V
Vadirajatirtha
Vamanashram
Sadhu Gn?njivandas
Swami Venkatesananda
Swami Vipulananda
Swami Vishnu-devananda
Vishnutirtha
Swami Vivekananda
Vraja Parikrama
   
Y
Nitya Chaitanya Yati
Paramahansa Yogananda
Yogaswami